Dotazy klientů

Jak dopředu máme rezervovat rekonstrukci?

Většina firem provádějících rekonstrukce bytů má nasmlouvané termíny cca 2 měsíce dopředu. Pokud tedy zavoláte minimálně s dvouměsíčním předstihem, bez problémů realizaci rekonstrukce dohodnete a navíc bidete mít dostatek času na přípravu. Rekonstrukce bytu musí být před jejím zahájením kvalitní zpracování všech detailů, což je samozřejmě časově náročná akce.

Jak máme byt na rekonstrukci připravit?

Je důležité si uvědomit, že rekonstrukce bytu ať už kompletní nebo částečná je poměrně prašná činnost. Na místě je tedy vyklizení polic, srolování koberců a zalepení škvír ve skříních. Pokud bude zalepení nedokonalé, jemný prach škvírami lehce pronikne. Vždy je lepší tyto práce provést před zahájením rekonstrukce, protože nejvíce se práší právě při bouracích pracích v úvodní etapě rekonstrukce. Vhodné je rovněž vymezit určitý prostor pro nářadí/materiál a informovat sousedy o plánované rekonstrukci. Informovat je nutné také bytové družstvo nebo společenství vlastníků.

Jak poznat seriozní nabídku?

Rozeznat seriozní nabídku bývá v mnoha případech poměrně složitý úkol. Prvotní dojem z nabídky získáte vždy ze schůzky z obchodním zástupcem/technikem společnosti, která by měla před zpracování nabídky prostor vždy zaměřit a případně upozornit na riziková místa atd. Nabídkou rozumíme položkový rozpočet, který Vám bude zpracován a pokud Vám jej zpracuje více firem, máte možnost jednotlivé rozpočty porovnávat. Díky máte často jedinou větší příležitost k odhalení neseriozní nabídky, která je sice levná, ale v porovnání s ostatními nezahrnuje určité činnosti a materiál. Neseriozní firmy právě tímto způsobem často matou klienty a v průběhu rekonstrukce si nad rámec určeného rozpočtu účtují ještě další položky, které jsou jinak známy také jako tzv. vícepráce.

Máme nakoupit materiál a vybavení?

Rozhodnutí o nákupu materiálu nebo vybavení samozřejmě necháváme na našich klientech, ale ve většině případů vše včetně dopravy obstaráváme. Nákupem materiálu a vybavení přes naši firmu zákazníci ušetří, protože jsme schopni nakupovat s nižší daní ve výši 10%. V porovnání se daní 21%, kterou by klienti zaplatili v obchodě, se při ceně rekonstrukce jedná o poměrně výraznou úsporu nákladů.

Jak postupovat v případě zájmu o Vaše služby?

Pokud máte zájem o naše služby, vždy doporučujeme sjednání osobní schůzky. Osobní schůzku je možno realizovat v naší kanceláři, ale preferujeme schůzku v místě, kde bude rekonstrukce prováděna. Musí dojít k obhlídce prostor a kvalitnímu zaměření, ze kterého bude částečně vycházet cenová nabídka ve formě položkového rozpočtu. Díky osobní návštěvě získáme představu nejen o prostorách, ale rovněž o Vašich plánech a požadavcích. Většinu dotazů našich klientů jsme schopni zodpovědět již během první schůzky a naše odpovědi jsou pro další rozhodování klientů o výběru materiálu a vybavení často klíčové.

Bude se cena v položkovém rozpočtu případně navyšovat?

Položkový rozpočet je z naší strany stanoven tak, aby se finální kalkulace nezvyšovala. Jakákoliv úprava rozpočtu bez ohledu na to, zda půjde o jeho snížení či navýšení je vždy konzultována s klientem a ve většině případů bývá realizována právě na žádost klienta. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou transparentní, před klienty netajíme žádné informace.

Nabízíte zpracování 3D vizualizace?

SD vizualizaci bereme jako naprostou samozřejmost při každé rekonstrukci. Jsme schopni odborně zpracovat plnokrevnou realistickou vizualizaci, na základě které se klienti mohou jednoduše rozhodnout, jaké změny budou nejvhodnější a případně jaké barevné sladění zvolit. Na základě dohody s klientem je možno zpracovat více variant 3D vizualizace, z nichž si klient vybere jednu, kterou upravíme do finální podoby.

Požadujete před zahájením rekonstrukce zálohu?

Ano, zálohu požadujeme vždy před zahájením rekonstrukce a je určena na materiál a vybavení, které musíme před započetím prací zajistit. Výše zálohy je vždy smluvně stanovena a při kompletní rekonstrukci bytu se obvykle pohybuje ve výši 30%. Zbylá procenta jsou uhrazena až po kompletním dokončení rekonstrukce.

Jaké povolení je nutné vyřídit?

Pokud při rekonstrukci bytu nedochází k zásahu do nosných stěn, není nutné vyřizovat žádná povolení. Jak již bylo zmíněno, postačí rekonstrukci nahlásit sdružení vlastníků nebo bytovému družstvu. V případě že dojde k zásahům do nosných konstrukcí, je nutné povolení stavebního úřadu a v případě nutnosti rovněž vyjádření statika.

Jak dlouho rekonstrukce bude trvat?

Doba rekonstrukce nezávislá na náročnosti prováděných činností a jejich množství. Kompletní rekonstrukce bytů trvají obvykle cca 20 pracovních dnů. Při rekonstrukci samozřejmě dodržujeme časové intervaly vykonávání prací, které bytové družstvo nebo sdružení vlastníků určí. Obvykle se jedná o pracovní dobu v intervalu 8-17:00. Smluvně stanovený termín dokončení rekonstrukce vždy dodržíme.

Dodáváte harmonogram činností?

Harmonogram činností lze na žádost klienta dodat, ale obecně jsou všechny etapy rekonstrukce v kontinuální návaznosti ve sledu: bourací práce (včetně odvozu odpadu), zednické práce, vodoinstalace, elektroinstalace, položení podlah/dlažeb/obkladů, instalace vybavení, závěrečný úklid, předání díla.

Provádíte úklid společných prostor?

Úklid společných prostor domu provádíme každý den po dokončení prací. Po kompletním dokončení rekonstrukce provedeme také finální generální úklid bytu, po kterém bude byt připravený k nastěhování.

Vydáváte revizní zprávy?

Klientům zajistíme všechny revizní zprávy a protokoly, které je nutné po rekonstrukci dodat. Jejich množství se odvíjí od množství zásahů, které budeme při rekonstrukci provádět. Nejčastěji dodáváme protokoly o revizi elektroinstalace dle normy ČSN 331500, 33 2000.6.61 a protokoly o zkoušce vody a odpadů dle norem ČSN 73 6660, 75 6760 a ČSN EN 12056.

Jak dlouho držíte záruku?

Na provedené práce držíme vždy prodlouženou záruku v délce trvání 36 měsíců, na instalované vybavení se vztahuje záruka daná výrobcem. Kromě záručního servisu s námi lze dojednat rovněž pozáruční servis.

Působíte pouze v Praze nebo v dalších městech?

Naše zakázky realizujeme zejména v Praze, ale na žádost klienta jsme schopni rekonstrukce provést také v okolí Prahy cca do 30km.

Lze financovat rekonstrukci bytového jádra/koupelny ze stavebního spoření?

Jaký druh financování pro rekonstrukci bytu zvolíte, záleží samozřejmě na Vás. Rekonstrukci je možno financovat ze stavebního spoření i spotřebitelského úvěru.