Přemýšlíte o injektáži zdiva

Injektáž zdiva je jednoduchou a velmi účinnou metodou, jak se i ve velmi vlhkých prostorech, jako je sklep nebo přízemí, zbavit nechtěné vlhkosti. Přemýšlíte o tom, že byste investovali do injektáže i vy? Podívejte se na postup prací, které vás čekají.

Co dělat s nežádoucí vzlínající se vlhkostí v domě?

Pokud vás trápí vlhkost v domě, vlhké omítky a zdi, pak jistě přemýšlíte o tom, jak tento problém co nejšetrněji, rychle a efektivně vyřešit. Metod, jak odizolovat vlhké obvodové zdivo je několik. Některé však vyžadují velké stavební úpravy a zásahy do konstrukce. Velkou výhodou v tomto ohledu mají chemické injektáže. U aplikace stačí navrtat do zdi otvory a ty následně vyplnit požadovanou hmotou. Jak se přesně provádí odvlhčení zdí naši odborníci?

Chemické injektáže

Průzkum situace je nezbytný

Pro návrh sanace vlhkého zdiva je nutné provést podrobný průzkum a zjistit stav konstrukce. Důležité je, znát konkrétní technicko vlhkostní údaje materiálu. Laicky řečeno je nutné znát stupeň nasycení materiálu. Toto zjištění nám pak pomůže vybrat optimální druh injektážního prostředku a způsob jeho aplikace.

Jestliže jsou ve zdivu zjištěné soli, je nutné znát podíl hygroskopické vlhkosti, který je v celkovém množství vody obsažen. Příslušné hodnoty se zjistí kvalifikovaně provedeným odběrem vzorků ve vodorovných a svislých vlhkostních profilech na reprezentativních plochách zdiva v souladu se směrnicí WTA.

Jak se provádí aplikace

Aplikaci chemické injektáže doporučujeme až po plošném utěsnění v oblasti plánované injektáže. Zabrání se tím nekontrolovatelnému úniku injektážního materiálu. Vzdálenost mezi vyvrtanými otvory se pohybuje kolem  10 – 12 cm. Hloubka vrtů se rovná tlouště zdi minus 3 – 5 cm. Průměr vyvrtaných otvorů je mezi 16 -18 mm. Při práci nesmí klesnout okolní teplota vzduchu pod 5 stupňů.

Při větších tloušťkách konstrukce ( nad cca 90 cm ) se doporučuje provést vrty z obou stran injektované zdi. Před vlastní injektáží se vhodným způsobem odstraní prach vzniklý při vrtání. Jestliže jsou ve zdech dutiny, je nutné je nejdříve vyplnit inejktovatelnou, nesmrštivou a se zdivem kompatibilní maltou. Každá realizovaná chemická injektáž vykazuje výrazný vysušovací účinek cca po dvou letech po provedení. Po provedení injektážní clony by mělo být kapilární vzlínání omezeno do té míry, aby zdivo vyschlo do rovnovážné vlhkosti obklopujícího prostředí.