Vrtané studny versus úřady?

Již nejedna domácnost řeší, jak v dnešní době ulevit domácímu rodinnému rozpočtu. Každý měsíc je pro většinu českých domácností napjatý, proto se neustále hledají možnosti, jak tomuto předejít. Řešením může být snížení výdajů na energie. Pokud již máte vyřešenou otázku kolem elektrické energie, na které se dá ušetřit až několik tisíc korun ročně, tak další na řadě může být snížení vodného. Pokud vlastníte rodinný dům s vlastním pozemkem, přichází možnost vyřešit situaci kolem vodného vlastní studní. Moderní je v dnešní době vlastní vrtaná studna.

Pro vlastní studnu je třeba mít legální dokumentaci

Legální vrtaná studna musí projít zprvu územním řízením na nejbližším stavebním úřadě, následuje řízení na vodoprávním úřadě a je-li již dílo zhotoveno, tak následuje kolaudační řízení. Dříve než se vydáte na úřad, je třeba si zajistit hydrogeologický posudek od odborníka, který Vám jej vystaví s pomocí kulatého razítka, navrhne nejvhodnější místo pro stavbu vrtané studny, určí hloubku studny a stanoví množství vody, kterou bude možné z ní čerpat. Dále je třeba si nechat vypracovat projektovou dokumentaci.

Toto je stručný výtah nejdůležitějších kroků pro vybudování vlastní vrtané studny. Podrobnější a úplné informace poskytují příslušné úřady, které mají tuto oblast ve své pravomoci.